Udskolingen

Ordet ’Udskolingen’ dækker over det, der engang blev kaldt overbygningen. Det vil sige 7.-9. klasse. På Roskilde private Realskole er vores primære fokus i udskolingen, at eleverne når de faglige mål og samtidig forberedes bedst muligt til afgangsprøverne i 9. klasse.

Helt overordnet ønsker vi, at eleverne føler sig klædt på til videre uddannelse. Eleverne i udskolingen modtager derfor vejledning og undervisning som led i deres forestående valg af uddannelse og fremtidige jobmuligheder. Dette gør vi, så hver enkelt elev bliver opmærksom på de mange muligheder, der er, og kan tage et oplyst valg om deres fremtid.

I udskolingen har vi elever fra hele Roskilde og omegn. Vi har blandt andet elever fra både Hedehusene, Tune, Jyllinge, Vindinge og Kirke Hyllinge. Hvert år til november er det muligt at møde skolen til informationsaftner, hvor man kan høre mere om skolens værdier og blive skrevet op på venteliste.

Valgfag i 7. og 8. klasse

I både 7. og 8. klasse har eleverne et obligatorisk valgfag. Valgfaget er med til at sikre, at eleverne får medbestemmelse i deres læring, og at de har mulighed for at vælge fag ud fra deres individuelle interesseområder. Der kan vælges mellem musik og billedkunst, som de afslutter med en prøve i 8. klasse.

Undervisningen i udskolingen

I udskolingen er der fokus på faglighed og på, at eleverne bliver klar til afgangsprøverne. Samtidig er der fokus på, at eleverne bliver gode til at tilegne sig læring og lærer at tage ansvar for fællesskabet og egen læring.

Roskilde private Realskole foretager vi løbende, relevante, faglige tests i dansk og matematik. Dette gælder i særdeleshed i udskolingen, hvor vi har ekstra fokus på den konstruktive feedback og den faglige udvikling frem mod afgangsprøverne.
I udskolingen benytter vi også muligheden for konstruktiv feedback i lektier og afleveringer, så eleverne får mulighed for at lære af deres fejl og udvikle sig. I 8. klasse skal eleverne til to skriftlige- og tre mundtlige årsprøver. Disse prøver bruges som led i den større forberedelse frem mod afgangsprøverne for både lærere og elever, og er et konstruktivt redskab i arbejdet omkring elevernes læring og udvikling.

Undervisning

Her kan du læse alt om Roskilde private Realskoles undervisningsmetoder, støtteundervisning, tests, evaluering, undervisningsfag, 10. klasse, læseplan.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os