Kommende børnehaveklasseelev

Dit barn starter hos os den 1. maj som førskolebarn. I maj og juni måned går dit barn på skolen, men er ikke ’startet i skole’ endnu. Selve skolestarten i 0. klasse er i august måned.

I overgangsperioden skal barnet først og fremmest vænne sig til skolen og de voksne. Vi skaber en skolelignende struktur i løbet af dagen, så dit barn langsomt vænner sig til at gå i skole, før det rigtigt gælder efter sommerferien. Vores erfaring er, at strukturen og genkendeligheden gør børnene trygge ved, hvad der skal ske. Det skaber overskud og nysgerrighed til leg, læring og udfordringer i en helt ny hverdag.

Målet I overgangsperioden er, at børnene

  • 5bliver trygge ved de voksne, Huset og SFO’en
  • 5lærer hinanden at kende og bliver en sammentømret gruppe
  • 5bliver parate til at være skoleelever
  • 5anvender en ordentlig omgangstone og adfærd over for hinanden og de voksne
  • 5bliver en del af den samlede børnegruppe i SFO’en.

Målet er også, at medarbejdere og forældre får påbegyndt et positivt og konstruktivt samarbejde. 

Legedag før start

Vi har en legedag i slutningen af marts, for at børn og forældre kan møde hinanden og medarbejderne, samt for at børnene får et bedre indtryk af deres kommende skole og nye klassekammerater. 

Fælles møde før start

I april måned afholdes et kort intromøde for og forældre, hvor I møder hinanden og får praktiske informationer om opstarten. 

Hvor skal vi være?

Børnene kan afleveres i SFO’en fra kl. 7.00, hvor der er mulighed for morgenmad, eller i Huset fra kl. 7.30. 

I maj og juni måned skal børnene være i Huset i undervisningstiden dvs. kl. 8.00 – 12.45. Normalt er dette lokale musik/billedkunst, men vi sørger for at gøre lokalet parat til førskolebørn med legetøj, bogstaver og tal. 

Dagligdagen i Huset

Kl. 08.00 begynder dagen I huset

Alle børn møder ind, så de er klar til at starte dagen kl 8.00. På den måde øver vi os i skolens mødetider. Herefter starter dagen i Huset med en samling, hvor dagens program fortælles og opsættes på tavlen som piktogram, så børnene ved og kan se, hvad dagen indeholder. I løbet af dagen arbejder vi med bogstaver og tal. Vi samtaler og leger (både planlagte og efter eget ønske), og vi har fysisk aktivitet. Alt dette for at opnå de 5 mål, vi har sat os for i perioden. Det sker både inde i Huset og ude på legepladsen samt i vores hal og sal.

Kl. 09.00 spiser børnene lidt mad

I løbet af formiddagen spiser børnene ”lille-mad” ca. kl. 9.00. Det er vigtigt, at kroppen har noget at arbejde med, således at børnene ikke løber tør for energi. Lille-mad kan enten være en bestemt mad fra madkassen eller mad i en separat madkasse. Det er en god ide, at børnene ved, hvad de skal spise til ”lille-mad”.

Kl. 11. 00 spiser børnene frokost

Til frokost/store-mad ca. kl. 11.00 skiftes børnene til at hente skolemælk og dele den ud med et ”værsgo”. Mens vi spiser store-mad, læser vi højt og børnene øver sig i at sidde og lytte, mens de spiser.

Kl. 12.45 slutter dagen I huset

Dagen i Huset slutter med, at alle børn pakker deres ting sammen og går ned i den store SFO. Herefter er det frit, hvad børnene har lyst til at lave, indtil de bliver hentet.

Børnene vil i maj og juni ikke være ude i frikvartererne med de andre børn, da det er vigtigt at få skabt et godt fælles fundament i den nye klasse, som ikke forstyrres af de andre børn.

Besøg med børnehaven før start

Hvis jeres barn gerne vil vise sin skole frem til børnehavevennerne, kan vi tilbyde, at I kan komme og lege på legepladsen og spise jeres frokost. Vi kan desværre ikke tilbyde, at I kan komme indenfor, da alle vores lokaler har dobbeltfunktioner. Børnehavebesøg skal naturligvis aftales på forhånd.

Skolepenge pr. måned (12 mdr.)

0.-8. klasse: 1.805 kr.

Skolepenge pr. måned (11 mdr.)

9. og 10. klasse: 1.950 kr.

Søskenderabat.

  • 2. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.
  • 3. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.
  • 4. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.

Betaling af skolepenge skal ske via BS.

Lejrskole

2. kl. SFO-koloni 3 dage max. 1.200 kr.

3. kl. hyttetur 3 dage max. 1.200 kr.

5. kl. lejrskole 3 dage max. 1.500 kr.

7. kl. lejrskole 5 dage max. 2.500 kr.

9. kl. lejrskole 5 dage max. 5.000 kr.

10. kl. lejrskole 5 dage max. 3.000 kr.

 

SFO-betaling (11 mdr.)

SFO: 2.020 kr.

  • 2. barn 50% i rabat pr. mdr.
  • 3. barn 50% i rabat pr. mdr.

Betaling af SFO skal ske via BS.

Skolebestyrelsen har vedtaget at skolepenge og SFO betalinger stiger hvert år med 3%.

Ipad

Elever i 0. - 2. kl. betaler 120 kr. pr. måned til en personlig Ipad. Ipaden er elevens, når den er afdraget.

Kontonummer: Sydbank, reg: 6819 konto: 1016267

Om skolen

Her kan du læse alt om Roskilde private Realskole.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os