Rygepolitik

 – gældende for skolens elever

 • Rygning er ikke tilladt på RpR
 • Herunder er rygning ikke tilladt på ture, lejrskoleophold, arrangementer eller lignende som er i tilknytning til RpR.                                                                            
 • Rygning er heller ikke tilladt i skolens frikvarterer.
 • Ligeledes er rygning ikke tilladt for skolens gæster ved ophold på skolens matrikel.

Overtræder en elev skolens rygepolitik gælder følgende:

 • Overtrædelse 1. gangK
  lasselærer kontakter hjemmet
 • Overtrædelse 2. gang
  Skolens ledelse giver en advarsel og orienterer hjemmet
 • Overtrædelse 3. gang
  Møde med eleven, elevens forældre, klasselærer og skolens ledelse på skolens kontor. På dette møde iværksættes handleplan.