Rygepolitik

 – gældende for skolens elever

 • Rygning og indtagelse af tobaksrelaterede produkter er ikke tilladt på RpR. Med
  tobaksrelaterede produkter menes alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er
  godkendt som lægemidler.
 • Herunder er rygning og indtagelse af tobaksrelaterede produkter ikke tilladt på ture, lejrskoleophold, arrangementer eller lignende som er i tilknytning til RpR.
 • Rygning og indtagelse af tobaksrelaterede produkter er heller ikke tilladt i skolens
  frikvarterer.                                                          
 • Ligeledes er rygning og indtagelse af tobaksrelaterede produkter ikke tilladt for skolens gæster ved ophold på skolens matrikel.

Overtræder en elev skolens rygepolitik gælder følgende:

 • Overtrædelse 1. gang
  Klasselærer kontakter hjemmet og skolens ledelse orienteres
 • Overtrædelse 2. gang
  Møde med eleven, elevens forældre, klasselærer og skolens ledelse på skolens kontor. På dette møde iværksættes handleplan. Skolens ledelse giver en advarsel.