Undervisning

Her er en beskrivelse af indskoling, mellemtrinet og udskolingen

Indskolingen

0.-3. klasse

I indskolingen er der særligt fokus på klassens trivsel, så eleverne får et godt fællesskab fra start. Derudover lærer de stille og roligt, hvad det vil sige at gå i skole på Roskilde private Realskole.

Til hver klasse er tilknyttet en klassepædagog fra SFO’en, der deltager i undervisningen en dag om ugen og blandt andet samarbejder med klasselæreren om klassens trivsel.

Eleverne møder faglige udfordringer, der tilgodeser, at de arbejder i deres nærmeste udviklingszone. Der tages højde for elevernes individuelle forskelligheder både i forhold til udviklingstrin og faglige niveau. Det primære faglige mål for eleverne i indskolingen er, at de lærer at læse, da det er forudsætningen for læring på de følgende klassetrin.

Mellemtrinnet

4.-6. klasse

På mellemtrinnet øges kravene til eleverne. Vi forventer i højere grad, at de kan sidde stille, når det er påkrævet, og at de har deres lektier i orden. Desuden skal de være parate og villige til at lære noget nyt, når de er i skole. Eleverne skal også være aktive og tage del i deres egen læring.

Vi har fokus på, at eleverne skal kunne rumme hinandens faglige og personlige forskelligheder, så alle elever har det godt.

Udskolingen

7.-9. klasse

I udskolingen er det primære fokus, at eleverne når de faglige mål i de enkelte fag og forberedes til afgangsprøverne. Det sikrer lærerne blandt andet ved at give eleverne konstruktiv feedback på deres lektier og afleveringer, så de kan lære af deres fejl og derfra forbedre sig. Det har vi erfaring med er med til at forberede dem til en ungdomsuddannelse. De bliver gode til at lære og tage ansvar for deres egen læring.

Undervisning

Her kan du læse alt om Roskilde private Realskoles undervisningsmetoder, støtteundervisning, tests, evaluering, undervisningsfag, 10. klasse, læseplan.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os