Sådan melder du dit barn ud af skolen

Skriv en mail til rpr@rprroskilde.dk med følgende oplysninger:
Elevens fulde navn

  • Klasse
  • Sidste dag på skolen
  • Ny skole

Udmeldelsen skal ske skriftligt med to fulde måneders varsel, således at der
betales skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for de to næste.

Sådan melder du dit barn ud af SFO’en

Skriv en mail til rpr@rprroskilde.dk med følgende oplysninger:

  • Elevens fulde navn
  • Klasse
  • Sidste dag i SFO’en

Udmeldelsen skal ske skriftligt med en fuld måneds varsel, således at der
betales SFO for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for den næste.

Automatisk udmeldelse efter 3. klasse
Udmeldelse af SFO’en sker automatisk efter 3. klasse.

Har du spørgsmål, så kontakt os her

For forældre

Her kan du læse alt om tilskud, skolebestyrelsen, generalforsamlinger, uddannelsesvejledning, udmeldelse af skole og SFO, feriekalender, skolemælk, tilfredshedsundersøgelse, retningslinjer for elevfravær og konfirmation.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os