Uddannelsesvejledning

Vi hjælper og vejleder eleverne i udskolingen om deres uddannelsesmuligheder efter grundskolen. 

Vi hjælper vores elever godt videre

Roskilde private Realskoles uddannelsesvejleder Maria Dilling Frølund vejleder eleverne i udskolingen om deres uddannelsesmuligheder efter grundskolen. For at sikre at vores elever udvikler kompetencer til at træffe de rette uddannelsesvalg og opnår viden om uddannelsesmuligheder, har vi tilkøbt ekstra uddannelsesvejledning.

Maria Dilling Frølund 

UU-vejleder

Det betyder, at

  • eleverne deltager i introduktionskurser til uddannelsessystemet i 8. klasse
  • eleverne tilbydes erhvervspraktik i 9. klasse
  • eleverne kommer i brobygning i 10. klasse
  • UU-vejlederen deltager i forældremøder i 8., 9. og 10. klasse, hvor der informeres om uddannelsesparathedsvurdering og adgangskrav til ungdomsuddannelser
  • UU-vejlederen deltager ved sidste skole-/hjemsamtale i 9. og 10. klasse for at være bekendt med hver enkelt elev i forhold til uddannelsesparathedsvurdering
  • der gives individuelle vejledningsforløb til elever med særlige behov
  • UU-vejlederen deltager i skolens klassekonferencer i 8., 9. og 10. klasse
  • alle elever har mulighed for at konsultere UU-vejlederen, hvis der skulle opstå behov for dette
  • UU-vejlederen afholder informationsmøde for lærerne om nye regler og arbejdsopgaver i forbindelse med uddannelsesansøgninger

For forældre

Her kan du læse alt om tilskud, skolebestyrelsen, generalforsamlinger, uddannelsesvejledning, udmeldelse af skole og SFO, feriekalender, skolemælk, tilfredshedsundersøgelse, retningslinjer for elevfravær og konfirmation.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os