Støtteundervisning

Elever med vanskeligheder tilbydes støtteundervisning

Elever med faglige vanskeligheder tilbydes støtteundervisning i dansk og matematik. Det gælder primært i indskolingen og på mellemtrinnet og foregår i klassen eller på små hold. Det vurderes ud fra de tests, vi foretager igennem elevernes skoleforløb, hvem der har brug for ekstra støtte.

Læsetest

Læsning er en forudsætning for meget læring, og derfor gør vi en forebyggende indsats for at imødekomme elevernes læsevanskeligheder.

Forebyggende læseindsats 

På Roskilde private Realskole prioriterer vi en forebyggende læseindsats i de første skoleår. Tre certificerede Alkalærundervisere forestår undervisningen i Alkalær i tre lektioner om ugen i 0., 1. og 2. klasse.

Ordblindhedstest

Elevernes faglige udvikling i dansk og matematik følges løbende gennem faglige tests. Alle elever screenes for ordblindhed i slutningen af 2. klasse.

Ordblinde elever kan få en IT-rygsæk

Ordblinde elever kan få tildelt en IT-rygsæk. Den kan indeholde en computer, programmer og en håndscanner, der kan hjælpe elever med læsevanskeligheder. Alle øvrige elever kan installere programmerne på deres egne computere eller iPads.

Samarbejde

Ved faglige såvel som sociale vanskeligheder samarbejder vi med PPR i Roskilde Kommune.

Undervisning

Her kan du læse alt om Roskilde private Realskoles undervisningsmetoder, støtteundervisning, tests, evaluering, undervisningsfag, 10. klasse, læseplan.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os