Skolen i tal

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen: 
  • Samlet elevtal pr. 05-9-2020:  338 elever
  • I hver klasse er der højest 22 elever
  • i 10. klasse er der højest 16 elever
  • SFOasen har plads til 88 elever
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal