Skoleskift

Frit skolevalg i Danmark giver forældre mulighed for at vælge den bedste skole for deres børn. Hos Roskilde private Realskole tilbyder vi individuelle rundvisninger og optagelsessamtaler for at sikre et godt match.

Vil dit barn skifte skole?

Frit skolevalg og skoleskift

I Danmark har vi en fordelagtig ordning med frit skolevalg, hvilket betyder, at du som forælder har ret til at vælge den skole, du ønsker, dit børn skal gå på. Det giver familier mulighed for at vælge den skole, der bedst passer til deres barns behov og interesser. Når det kommer til at skifte skole, er processen relativt ligetil, og den kan tage alt fra få dage til et par uger.

Mange skoler tilbyder åbent hus-arrangementer eller individuelle rundvisninger, hvor man kan møde lærere, elever og stille spørgsmål. På Roskilde private Realskole tilbyder vi også individuelle rundvisninger. Når du bliver tilbudt en plads på skolen, inviterer vi både elev og forældre til en optagelsessamtale, hvor vi vender alt det praktiske og de forventninger, der er til begge parter. Vi gør meget ud af at gøre det tydeligt, hvilke værdier vi vægter højt. Herefter tilbyder vi dit barn at komme på prøve i undervisningen i tre dage og møde den måske kommende klasse. Når de tre dage er gået, beslutter vi sammen med elev og forældre, om der er godt match i praksis, både fagligt og socialt.

 

 

På Roskilde private Realskole kan vi tilbyde et højt fagligt niveau, hvor vi har et godt undervisningsmiljø, og hvor eleverne har mulighed for at fordybe sig. Vi har en klassekvotient med 20-22 elever i hver klasse. Vi tilbyder SFO til eleverne i 0.-3. klasse.

Derudover er det vigtigt for os at være i dialog med forældrene, og vi informerer derfor altid om ændringer i skoleskemaet i god tid, hvis det er muligt. Vi ser det som en vigtig opgave at sikre kontinuitet for eleverne, og derfor tager vi et stort ansvar i forhold til personalefravær og vikartimer, så eleverne så vidt muligt har de samme lærere og en fastlagt plan for eventuelt fravær.

Praktiske trin ved skoleskift

Når I har taget beslutningen om at skifte skole, er der nogle praktiske skridt, der skal tages. Det første skridt er at kontakte os på Roskilde private Realskole, og høre om der er ledige pladser i den ønskede årgang. Du kan også opskrive dit barn på ventelisten på skolens hjemmeside.

På Roskilde private Realskole oplever vi en stor interesse for vores skole, hvilket betyder, at vi har en venteliste til en del årgange. Dog starter vi hvert år en ekstra 5. klasse, så der bliver to spor gennem mellemtrinnet og udskolingen, og hvert 3. år starter vi en ekstra 7. klasse, hvilket betyder, at vi optager en del flere elever nogle år.

Skoleskift er en formel proces, hvor du officielt melder dit barn ud af den nuværende skole og ansøger om optagelse på den nye skole. Du skal derfor huske at melde det til kommunen, når du har fået en plads, så dit barn meldes ud af den nuværende skole, når dit barn er sikret en plads hos os.

Det skal du være opmærksom på

Når dit barn kommer på venteliste til en plads på en af vores årgange, kan vi ikke udtale os om, hvornår vi kan forvente at tilbyde en plads, da vores optagelsesproces involverer flere faktorer.

For det første vil børn med søskende på skolen få en fordel, så børnene kan gå på samme skole. Derudover oplever vi også, at det er en stor fordel for børnene, at der er en lige fordeling af drenge og piger, og det er derfor også et aspekt, vi tager i betragtning. Til sidst betyder anciennitet på ventelisten selvfølgelig også noget, og vi går så vidt muligt efter at tilbyde dem, der har ventet længst en plads.

Det koster et engangsbeløb på 500 kr. at komme på vores venteliste.

Roskilde private Realskole er en byskole beliggende centralt i Roskilde. Vi har derfor mange elever bosiddende i Roskilde-området, men vi har også elever fra bl.a. Hedehusene, Tune og Jyllinge. Vil du vide mere om vores skole eller skal dit barn på venteliste? Så kan du kontakte os på telefon +45 3150 0000 eller sende en mail til os på rpr@rprroskilde.dk. Du kan opskrive dit barn på skolens hjemmeside: https://roskildeprivaterealskole.dk/

For forældre

Her kan du læse alt om tilskud, skolebestyrelsen, generalforsamlinger, uddannelsesvejledning, udmeldelse af skole og SFO, feriekalender, skolemælk, tilfredshedsundersøgelse, retningslinjer for elevfravær og konfirmation.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os