SFOasen – et frirum for børn

SFOasen rummer børn fra 0. til og med 3. klasse. Der er fire pædagoger, to medhjælper og en SFO-leder/indskolingskoordinator.

I SFOasen lægger vi vægt på, at børnene bliver gode til at indgå i sociale relationer og bliver selvhjulpne med støtte og omsorg fra pædagogerne. Vi sørger for, at børnene oplever en struktureret hverdag, når de er i SFOasen.

Værd at vide

Åbningstider

Morgen: Kl. 7.00-8.00

Eftermiddag: Kl. 12.45-17.00

Ferie: Kl. 7.00-17.00

Kontakt

Du kan kontakte SFO’ens personale på tlf. +45 3126 3126.

SFO’ens telefon er åben i hele åbningstiden. Det er også her du skal ringe til, hvis du har brug for at komme i kontakt med dit barn, mens det er i SFO.

Ved spørgsmål om opstart i SFO’en kan du kontakte SFO-leder og indskolingskoordinator Mette Jacoby Knudsen på e-mail mette@rprroskilde.dk eller tlf. +45 3126 3134.

Priser

Prisen er 1.905 kr. pr. måned i 11 mdr. årligt. Juli måned er betalingsfri.

Prisen er inklusiv morgenmad og eftermiddagsmad.

Indmeldelse og udmeldelse

Både indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor. Du kan skrive dit barn op til SFOasen, samtidig med at du skriver dit barn på ventelisten til skolen. Ved udmeldelse betales der for den løbende måned samt den efterfølgende måned.

Find os I opgang C

SFOasen er placeret ved indskolingsklasserne i opgang C på Roskilde private Realskole. 

Faciliteter

SFO’en råder over 0. og 1. klasses lokaler, når 0. klasse og 1. klasse er færdige med skoledagen. Ud over disse lokaler benytter vi også indimellem 3. klasses lokale, som ligger på 1. sal lige over SFO’en.

I eftermiddagstimerne har vi desuden salen og hallen til rådighed. Vi har en naturlegeplads, der giver rig mulighed for leg med mooncars, rulleskøjter, sandlegetøj og boldspil. Har vi brug for mere plads og ”luft under vingerne”, ligger Folkeparken og Byparken i kort gåafstand fra skolen.

Pædagogik

Vores kerneopgave i SFOasen er at støtte børnene i deres udvikling, give dem omsorg og guide dem til at blive dannede mennesker med respekt for andre kulturer, værdier og fællesskaber.

Vi mener, at leg og kreativ, social og fysisk udfoldelse er lig med velvære og sundhed. Vores aktiviteter tager alle udgangspunkt i frivillighed og ønske om deltagelse. Derfor forsøger vi at skabe en balance mellem tilbud og aktiviteter på den ene side og fred og ro til at lege på den anden.

{

Udtalelse fra børnene: Hvad er godt ved at være i SFOasen?

Der kan man lege med andre børn, og man må selv bestemme!

Oskar, 7 år

Selvhjulpenhed, tryghed og hjælpsomhed

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor selvhjulpenhed, tryghed og hjælpsomhed er i fokus. I det daglige arbejder vi med, at børnene bliver mestre i at forstå sig selv og hinanden via spørgsmål, der skaber refleksion. 

Sfo-medarbejderne støtter børnene I deres udvikling

Vi er tydelige, omsorgsfulde og nærværende voksne, der stræber efter at give børnene en god eftermiddag i trygge rammer. 

Vores opgave er at øve børnene i at håndtere deres konflikter ved at få dem til at reflektere over egen adfærd, men også at øve dem i at sige ”pyt pyt”, så de bliver små robuste og ansvarlige samfundsborgere. 

Legens betydning

Legen har en grundlæggende betydning for barnets personlighedsudvikling. De aktiviteter, vi planlægger i SFO’en, underbygger børnenes fællesskabsfølelse og mulighed for at vælge til og fra, alt efter deres lyst. Gennem leg erfarer børn en masse om sig selv og deres omgivelser. Ved at udforske, afprøve og undersøge egne ideer, udvikler børn sig mentalt, motorisk og socialt, og derved danner det rammerne for, at de kan blive livsduelige og velfungerende børn. 

Praktiske informationer

Børnene skal tjekke ind og ud

Børnene skal tjekke ind, når de kommer fra skole, når de skifter mellem aktiviteter, og de skal tjekke ud, når de går hjem. 

Blæksprutten forventer, at børnene siger goddag og farvel, derved mener vi også, at hvert enkelt barn vil få en fornemmelse af at blive set.

Blæksprutten har styr på det praktiske

Hver dag agerer en af medarbejderne i SFO’en dagens blæksprutte. Blæksprutten opholder sig i køkkenet og har bl.a. styr på, hvilke børn der er i SFO’en, at de er tjekket ind, at de sendes hjem til aftalt tid og at forældrene eventuelt får besked om børnenes dag, når de hentes.

Derudover sørger blæksprutten for at tilberede eftermiddagsmåltidet sammen med børnene.

Meld ferie og fridage

Det er vigtigt, at I melder ferie og fridage, så vi ved, hvor mange børn, der kommer. Dette kan I gøre ved at ringe til os eller notere det i Tabulex. I skolernes ferier skal vi have besked inden kl. 9.00, hvis jeres barn holder fri, da vi nogle dage tager på spontane ture.

Meld sygdom til klasselæren til hverdag

I det daglige beder vi jer give klasselæreren besked om sygdom.

I ferierne skal I melde sygdom til SFO’en.

Telefonregler

Det er ikke tilladt at medbringe egen mobil i SFO’en. Hvis det er nødvendigt for dig at komme i kontakt med dit barn, kan du ringe på SFO’ens telefon: Tlf. +45 3126 3126.

Da vi har ansvar for børnene, når de er i SFO’en, skal al kontakt gå gennem personalet.

Afhentning

SFO’en lukker kl 17.00, og vi vil gerne opfordre til, at I henter jeres barn senest 16.50, da det tager tid at få hentet tøj og taske. Det er ikke rart for et barn at have en hektisk afslutning på en ellers god dag. Skulle I blive forsinket, ser vi gerne, at I ringer og meddeler det, så vi kan informere jeres barn om det.

SFO i ferien 
SFO’en har åbent i de fleste af skolens ferieperioder. Det gælder efterårsferien, vinterferien, juleferien og noget af sommerferien. Åbningstiden i ferierne er kl. 7.00-17.00. Børnene skal være i SFO’en senest kl. 9.00, da vi godt kan finde på at tage spontane ture ud af huset. Hvis I bliver forsinket, ser vi meget gerne, at I giver besked om det.

Lukkedage

  • Dagene mellem jul og nytår
  • De tre dage før påske
  • Dagen efter Kristi himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Sommerferielukket: uge 29 og 30

Legeaftaler

I SFOasen opfordrer vi til, at I arrangerer legeaftaler, legegrupper og madgrupper for at styrke jeres børns trivsel samt styrke jeres børns sociale relationer og sammenholdet i klassen. 

Hvis børnene gerne vil med en kammerat hjem, har vi den regel i SFO’en, at barnet kan ringe og aftale det med forældrene, når den ene af børnene bliver hentet. Hvis begge børn skal gå hjem selv, så får de naturligvis lov til at aftale det. Al kommunikation foregår via SFO’ens telefon. Denne aftale har vi for ikke at bruge for mange af vores resurser på at ringe til forældre.

Elektronik i SFOasen

Børnene må medbringe mobiler, iPads, tablets, bærbar computer mv. til at spille på om fredagen i SFOasen. Vi sørger for at brug af elektronik i SFO’en kun sker om fredagen, under opsyn, og at aldersanbefalingerne overholdes.

Elektronik lader børnene op

Vi oplever, at mange børn er trætte efter en lang skoleuge fyldt med SFO og fritidstilbud, og vi ser dem slappe af og spare energi op til fredag aften og weekenden, der kommer. Vi ser, at der opstår fællesskaber mellem børnene på tværs af alder og køn, når de eksempelvis spiller spil på tablets. Børnene deler deres viden om, hvordan elektronik og indhold virker og anvendes. 

Opsyn med børnenes brug af elektronik

I SFO’en tjekker vi op på, hvad børnene spiller eller bruger deres elektronik til. Om fredagen hvor børnene spiller, taler en voksen med børnene om deres spil og lukker ikke-alderssvarende spil ned. 

Oplever vi uhensigtsmæssig brug af elektronik, stopper vi den og kontakter jer.

Spil skal være på lydløs

For at alle børn kan have det rart, skal al elektronik være på lydløs. Børnene må gerne have hovedtelefoner med.

Internet forbudt

Børnene må ikke gå på internettet, YouTube eller andre hjemmesider i SFO-tid. De må dog gerne bruge internettet for at kunne spille sammen. 

Fotografering og optagelse er forbudt

Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video med sin telefon i SFO’en. Sker det alligevel kontakter vi barnets forældre. 

Elektronik medbringes på eget ansvar

Vi gør opmærksom på, at alt elektronik medbringes på eget ansvar. Vi anbefaler gode covers, panserglas, samt tydeligt navn.

Forældre skal selv have forsikring, der dækker ødelæggelse eller tyveri.

Aldersanbefalinger på spil overholdes

Børnene må kun spille alderssvarende spil i SFO’en. Vi følger den europæiske standard PEGI.

Når vi har valgt at følge aldersanbefalingerne er det, fordi vi ved, at børnene bliver påvirket af spil over deres alders- og forståelsestrin. Jo yngre børnene er, desto sværere har de ved at skelne mellem fantasi og virkelighed.

Måltider i SFOasen

Morgenmad: Kl. 7.00-7.30. 

Eftermiddagsmad: Kl. 14.00-15.00.

Sund kost 

Børns trivsel påvirkes blandt andet af den mad, de får. Derfor tilbyder vi sunde, nærende og grove måltider, der giver energi til hele dagen.

Morgenmaden kan eksempelvis bestå af havregrød med rosiner og en kop te. Eftermiddagsmåltidet kan eksempelvis bestå af frugt med groft rugbrød. 

Om fredagen serverer vi i sjældne tilfælde en kage. 

Vi opfordrer altid børnene til at være med til at forberede maden, så de lærer at bruge køkkenredskaber, og de samtidig får en uformel snak med de voksne.

Koloni

I SFOasen tager vi hvert år på koloni med 2. klasse. På Roskilde private Realskole er det at tage på koloni i 2. klasse en del af den tradition, vi har for at tage af sted sammen med børnene med få års mellemrum.

Afgang i første uge i skolesommerferien

Vi tager på koloni i den første uge i skolesommerferien. Det er vores erfaring, at mange familier ikke har ferie med børnene her.

Så vidt muligt planlægger vi, at det er to medarbejdere, der kender børnene godt, der tager med dem på koloni, så både børn og forældre oplever så stor tryghed som muligt.

Klassens trivsel er i fokus

Vi tilpasser aktiviteterne efter klassens behov, så de styrker børnenes sociale relationer, sammenhold og fællesskab mest muligt.

Demokratisk forhandling

Børnene deler værelse med deres klassekammerater, og vi taler fra starten med dem om, hvilke regler der skal gælde på det enkelte værelse. Det er regler, som børnene skal blive enige om, og som kun ændres, hvis børnene er enige om det senere. Det kan f.eks. være om lyset skal være tændt, når de sover, om døren skal stå åben, hvor meget der må rode, og hvem der skal ligge øverst eller nederst. Det kan også være, om det er ok at vække en kammerat, hvis man skal tisse om natten eller om en voksen skal hidkaldes.

Praktiske opgaver og ansvar

På kolonien får børnene ansvar for flere praktiske opgaver, f.eks. skal de selv holde styr og orden på deres medbragte bagage, de skal selv redde seng, sørge for personlig hygiejne, smøre madpakke og administrere deres lommepenge. Det kan for nogen være store opgaver, og vi hjælper dem naturligvis med at lykkes.

Sociale relationer og fællesskab

En stor del af en koloni er det sociale fællesskab og hyggen sammen på de tidspunkter, vi normalt ikke ser hinanden. Vi lægger stor vægt på, at der skal være tid og plads til at snakke, spille bold eller bare putte i sengene på værelserne.

Samtidig er en koloni også en venten på hinanden og deltagelse i aftalte aktiviteter, som vi vil fastholde, at alle skal deltage i. Vi vil derfor også arrangere lege, som inkluderer alle og måske skaber nye relationer og legekonstellationer.

Kulturelle oplevelser

Vi tager ofte ud og ser på attraktioner i nærmiljøet, for eksempel Kronborg, Øresundsakvariet, Søfartsmuseet, Teknisk Museum, svømmehal m.m.

Her er det vigtigt at kunne begå sig, at følge med og deltage, selv om man måske synes, at det er kedeligt. Efterfølgende skal der kunne deltages i en snak om, hvad vi har set. Det er vigtigt for børnene at kunne indgå aftaler om at være klar til en tur med passende tøj, pakket turtaske, kunne begå sig i trafikken, følges ad i grupper eller to og to.

Som tidligere nævnt inddrager vi børnene i planlægningen af kolonien. Vi taler med dem under kolonien, og sammen med os beder vi dem om at evaluere kolonien efterfølgende. Derved kan vi blive klogere på vores mål og praksis.

Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde er vigtigt for os i SFO’en. Det sikrer vi gennem den daglige åbne og gode kommunikation, så dialogen omkring både de lette og svære emner bliver tryg for både forældre og medarbejdere. Vi tror på, at med åben og ærlig dialog kommer vi længst. Vi tror på et konstruktivt samarbejde mellem forældre og pædagoger, da vi alle sætter barnets trivsel i højsædet.

Vi forventer, at I som forældre er aktive og interesserede i, hvad der rører sig for jeres barn i SFO’en. Vi forventer, at I har tillid til, at vi som professionelle har jeres barns trivsel i fokus. I er altid velkomne med spørgsmål, ideer etc. Ligesom vi håber, der er åbenhed for input fra vores side.

Forældreintra og tabulex

Den primære kommunikation foregår på skolens Forældreintra og Tabulex. Forældreintra bruger vi primært til korrespondance mellem jer og os. Det er jeres opgave at holde jer ajour på Forældreintra og Tabulex samt sørge for at overholde diverse deadlines for tilmeldinger.

Følg med I dit barns hverdag

På Tabulex lægger vi billeder op fra hverdagen, ferier, arrangementer og ture. Det er kun forældre med log-in til vores Tabulex, der kan se disse billeder. Desuden er det på Tabulex, at I giver ferietilbagemeldinger.

I får to log-ins; et til Forældreintra og et til Tabulex. Vi anbefaler, at I ændrer koderne, så de bliver ens. Har I vanskeligheder med Tabulex beder vi jer om at henvende jer i SFO’en, så vi kan hjælpe.

Skolepenge pr. måned (12 mdr.)

0.-8. klasse: 1.805 kr.

Skolepenge pr. måned (11 mdr.)

9. og 10. klasse: 1.950 kr.

Søskenderabat.

  • 2. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.
  • 3. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.
  • 4. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.

Betaling af skolepenge skal ske via BS.

Lejrskole

2. kl. SFO-koloni 3 dage max. 1.200 kr.

3. kl. hyttetur 3 dage max. 1.200 kr.

5. kl. lejrskole 3 dage max. 1.500 kr.

7. kl. lejrskole 5 dage max. 2.500 kr.

9. kl. lejrskole 5 dage max. 5.000 kr.

10. kl. lejrskole 5 dage max. 3.000 kr.

 

SFO-betaling (11 mdr.)

SFO: 2.020 kr.

  • 2. barn 50% i rabat pr. mdr.
  • 3. barn 50% i rabat pr. mdr.

Betaling af SFO skal ske via BS.

Skolebestyrelsen har vedtaget at skolepenge og SFO betalinger stiger hvert år med 3%.

Ipad

Elever i 0. - 2. kl. betaler 120 kr. pr. måned til en personlig Ipad. Ipaden er elevens, når den er afdraget.

Kontonummer: Sydbank, reg: 6819 konto: 1016267

Om skolen

Her kan du læse alt om Roskilde private Realskole.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os