Skolens historie

Roskilde private Realskole har rødder helt tilbage til 1874 og startede oprindeligt som Forberedelsesskole til Katedralskolen.

Roskilde private Realskoles historie

Roskilde private Realskole har rødder helt tilbage til 1874 og startede oprindeligt som Forberedelsesskole til Katedralskolen.

I Roskilde i starten af 1870erne før Roskilde private Realskole har set dagens lys, er det kun halvdelen af byens børn, der går på en skole. Resten får privatundervisning hjemme, og får her indpodet de kundskaber, der skal til for at blive indstillet til optagelsesprøve til 1. klasse på Katedralskolen (hvor man dengang startede som 10 årig).

I 1871 bliver der dog vedtaget en lov, hvor de to første begyndelsesklasser i landets stadsskoler bliver inddraget. Det betyder, at børnene som før blev optaget som 10 årige på Katedralskolen, nu først kan blive optaget som 12 årige. Samtidig bliver den optagelsesprøve, som børnene skal bestå vanskeligere. Det stiller de børn, som har gjort sig klar til optagelseprøve efter de gamle regler i en vanskelig situation.

Rektor for Katedralskolen Søren Povelsen og skolens lærere er klar over, hvilke vanskeligheder den nye skoleordning giver forældre og deres børn. De tilbyder derfor, at hjælpe med børnenes forberedelse til optagelse på Katedralskolen gennem oprettelse af forberedelseklasser, som vil komme til at erstatte de nu nedlagte 2 første klassetrin på Katedralskolen.

Forberedelsesklasserne bliver oprettet i årene 1872-1874 under ledelse af Rektor Søren Povelsen og fungerer fra 1874 som Forberedelsesskole til Katedralskolen. Til at begynde med er det hovedsageligt lærere fra Katedralskolen, der underviser i disse klasser, som får til huse i den gamle vandkuranstalt i Lille Maglekildestræde. Skolen bliver blandt børnene populært kaldt ”Forberedelsen” eller ”Forberassen”. Den får 5 klassetrin og optager udelukkende drenge fra 6-8 års alderen med det formål at dygtiggøre dem til optagelse på Katedralskolen i 11-12 års alderen. Fra 1905 begynder skolen dog også at optage piger. Det er denne forberedelsesskole, som siden hen kommer til at hedde Roskilde private Realskole.

I 1914 er elevtallet på forberedelsskolen vokset til 142, og forholdene på Vandkuranstalten i Lille Maglekildestræde er blevet for trange. Man beslutter derfor at bygge en ny og tidssvarende skolebygning på Dronning Margrethes Vej 6, som skolen flytter til samme år. (Dengang hed vejen dog Klosterhusstræde) Det er her i denne røde skolebygning, at skolen stadig har til huse i dag godt 100 år efter. Elevtallet fortsætter med at vokse gennem årene, og i 1925-1927 udvides skolen med en 6., 7. og 8. klasse.

I 1920erne og 30erne drøftes planer om at udvide skolen til også at omfatte en mellem- og realskole. Målet er, at skolen skal være en eksamensberettiget mellem- og realskole, samtidig med at den beholder sin funktion som forberedelsesskole til Katedralskolen. I 1937 gives tilladelse til denne udvidelse, og man begynder opbyggelsen af en mellem- og realskole.1938 skifter skolen derfor også til det nye navn Roskilde private Realskole for piger og drenge. Skolebygningen bliver samtidig udvidet for at give plads til det øgede elevantal, som udvidelsen medfører.

I 1941 får skolen ret til at afholde mellemskoleeksamen, og i 1942 føres det første hold elever op til Realeksamen.

I 1971 bliver Roskilde private Realskole en selvejende institution. Samme år bliver der oprettet en børnehaveklasse. I 1972 bortfalder realafdelingen på Katedralskolen og Roskilde private Realskole opretter 9. og 10. klasser i årene efter. Og således er skolen på de 100 år kommet til at se ud stort set, som vi kender den i dag.

Fra dengang til nu – en bog om skolens historie gennem 100 år

Lokalhistoriker Lotte Fang og Kunstmaler Jørgen Brendekilde har skrevet bogen ” Fra dengang til nu” i 1974 i anledning af Roskilde private Realskoles 100 års jubilæum.
Det er en spændende beretning om skolens historie gennem 100 år (fra 1874-1974), og hvordan det har været at være elev på skolen gennem tiden. Den første del af bogen er skrevet som en historie om den fiktive skoledreng Jens Rasmus, der har gået på skolen igennem 100 år. Gennem hans beretning om sin skolegang oplever vi, hvordan det har været at være elev på skolen gennem de 100 år, og hvor meget skoleforholdene har ændret sig i denne periode.

Anden halvdel af bogen er en historisk gennemgang af skolens udvikling fra 1874-1974. I den sidste del af bogen har formanden for skolens bestyrelse i 1974 K.E. Jacobsen skrevet lidt om skolens overgang til selvejende instituion, og hvilke tanker og planer man havde dengang for skolens fremtid. Tanker som stadig den dag i dag er en central del af skolens idégrundlag. 

Skolepenge pr. måned (12 mdr.)

0.-8. klasse: 1.805 kr.

Skolepenge pr. måned (11 mdr.)

9. og 10. klasse: 1.950 kr.

Søskenderabat.

  • 2. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.
  • 3. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.
  • 4. barn: 180 kr. i rabat pr. mdr.

Betaling af skolepenge skal ske via BS.

Lejrskole

2. kl. SFO-koloni 3 dage max. 1.200 kr.

3. kl. hyttetur 3 dage max. 1.200 kr.

5. kl. lejrskole 3 dage max. 1.500 kr.

7. kl. lejrskole 5 dage max. 2.500 kr.

9. kl. lejrskole 5 dage max. 5.000 kr.

10. kl. lejrskole 5 dage max. 3.000 kr.

 

SFO-betaling (11 mdr.)

SFO: 2.020 kr.

  • 2. barn 50% i rabat pr. mdr.
  • 3. barn 50% i rabat pr. mdr.

Betaling af SFO skal ske via BS.

Skolebestyrelsen har vedtaget at skolepenge og SFO betalinger stiger hvert år med 3%.

Ipad

Elever i 0. - 2. kl. betaler 120 kr. pr. måned til en personlig Ipad. Ipaden er elevens, når den er afdraget.

Kontonummer: Sydbank, reg: 6819 konto: 1016267

Om skolen

Her kan du læse alt om Roskilde private Realskole.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os