Befordringstilskud

Der kan søges befordringstilskud hvert år, ultimo august. Ansøgningsskemaet bliver lagt ud på ForældreIntra i starten af skoleåret.

Tilskud til nedbringelse af skolepenge

For elever i børnehaveklasse til 10. klasse kan der søges delvis friplads.

Tildelingen af fripladser bestemmes ud fra forsørgerens seneste årsopgørelse samt antallet af hjemmeboende børn under 18 år.

Vi skal gøre opmærksom på, at der skal søges hvert år, ultimo august. Ansøgningsskemaet bliver lagt ud på ForældreIntra i starten af skoleåret.

For forældre

Her kan du læse alt om tilskud, skolebestyrelsen, generalforsamlinger, uddannelsesvejledning, udmeldelse af skole og SFO, feriekalender, skolemælk, tilfredshedsundersøgelse, retningslinjer for elevfravær og konfirmation.

Har I nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte os