Koloni

I SFOasen tager vi hvert år på koloni med 2. klasse. På Roskilde private Realskole er det at tage på koloni i 2. klasse en del af den tradition, vi har for at tage af sted sammen med børnene med få års mellemrum.  

Afgang i første uge i skolesommerferien

Vi tager på koloni i den første uge i skolesommerferien. Det er vores erfaring, at mange familier ikke har ferie med børnene her.

Så vidt muligt planlægger vi, at det er to medarbejdere, der kender børnene godt, der tager med dem på koloni, så både børn og forældre oplever så stor tryghed som muligt.

Klassens trivsel er i fokus

Vi tilpasser aktiviteterne efter klassens behov, så de styrker børnenes sociale relationer, sammenhold og fællesskab mest muligt. 

Demokratisk forhandling

Børnene deler værelse med deres klassekammerater, og vi taler fra starten med dem om, hvilke regler der skal gælde på det enkelte værelse. Det er regler, som børnene skal blive enige om, og som kun ændres, hvis børnene er enige om det senere. Det kan f.eks. være om lyset skal være tændt, når de sover, om døren skal stå åben, hvor meget der må rode, og hvem der skal ligge øverst eller nederst. Det kan også være, om det er ok at vække en kammerat, hvis man skal tisse om natten eller om en voksen skal hidkaldes.

Praktiske opgaver og ansvar

På kolonien får børnene ansvar for flere praktiske opgaver, f.eks. skal de selv holde styr og orden på deres medbragte bagage, de skal selv redde seng, sørge for personlig hygiejne, smøre madpakke og administrere deres lommepenge. Det kan for nogen være store opgaver, og vi hjælper dem naturligvis med at lykkes.

Sociale relationer og fællesskab

En stor del af en koloni er det sociale fællesskab og hyggen sammen på de tidspunkter, vi normalt ikke ser hinanden. Vi lægger stor vægt på, at der skal være tid og plads til at snakke, spille bold eller bare putte i sengene på værelserne. 

Samtidig er en koloni også en venten på hinanden og deltagelse i aftalte aktiviteter, som vi vil fastholde, at alle skal deltage i. Vi vil derfor også arrangere lege, som inkluderer alle og måske skaber nye relationer og legekonstellationer.

Kulturelle oplevelser

Vi tager ofte ud og ser på attraktioner i nærmiljøet, for eksempel Kronborg, Øresundsakvariet, Søfartsmuseet, Teknisk Museum, svømmehal m.m.

Her er det vigtigt at kunne begå sig, at følge med og deltage, selv om man måske synes, at det er kedeligt. Efterfølgende skal der kunne deltages i en snak om, hvad vi har set. Det er vigtigt for børnene at kunne indgå aftaler om at være klar til en tur med passende tøj, pakket turtaske, kunne begå sig i trafikken, følges ad i grupper eller to og to.

Som tidligere nævnt inddrager vi børnene i planlægningen af kolonien. Vi taler med dem under kolonien, og sammen med os beder vi dem om at evaluere kolonien efterfølgende. Derved kan vi blive klogere på vores mål og praksis.