Rygepolitik

 - gældende for skolens elever

 

 • Rygning er ikke tilladt på RpR                                                                                      

  - Herunder er rygning ikke tilladt på ture, lejrskoleophold, arrangementer eller lignende som er i tilknytning til RpR.                                                                             
  - Rygning er heller ikke tilladt i skolens frikvarterer.

 • Ligeledes er rygning ikke tilladt for skolens gæster ved ophold på skolens matrikel.

 • Overtræder en elev skolens rygepolitik gælder følgende:

  Overtrædelse 1. gang

  Klasselærer kontakter hjemmet

  Overtrædelse 2. gang

  Skolens ledelse giver en advarsel og orienterer hjemmet

  Overtrædelse 3. gang

  Møde med eleven, elevens forældre, klasselærer og skolens ledelse på skolens kontor. På dette møde iværksættes handleplan.