Forældreintra og tabulex

Den primære kommunikation foregår på skolens Forældreintra og Tabulex. Forældreintra bruger vi primært til korrespondance mellem jer og os. Det er jeres opgave at holde jer ajour på Forældreintra og Tabulex samt sørge for at overholde diverse deadlines for tilmeldinger.

Følg med i dit barns hverdag

På Tabulex lægger vi billeder op fra hverdagen, ferier, arrangementer og ture. Det er kun forældre med log-in til vores Tabulex, der kan se disse billeder. Desuden er det på Tabulex, at I giver ferietilbagemeldinger.

I får to log-ins; et til Forældreintra og et til Tabulex. Vi anbefaler, at I ændrer koderne, så de bliver ens. Har I vanskeligheder med Tabulex beder vi jer om at henvende jer i SFO’en, så vi kan hjælpe.