Elektronik i SFOasen

Børnene må medbringe mobiler, iPads, tablets, bærbar computer mv. til at spille på om fredagen i SFOasen. Vi sørger for at brug af elektronik i SFO’en kun sker om fredagen, under opsyn, og at aldersanbefalingerne overholdes.

Elektronik lader børnene op

Vi oplever, at mange børn er trætte efter en lang skoleuge fyldt med SFO og fritidstilbud, og vi ser dem slappe af og spare energi op til fredag aften og weekenden, der kommer. Vi ser, at der opstår fællesskaber mellem børnene på tværs af alder og køn, når de eksempelvis spiller spil på tablets. Børnene deler deres viden om, hvordan elektronik og indhold virker og anvendes. 

Opsyn med børnenes brug af elektronik

I SFO’en tjekker vi op på, hvad børnene spiller eller bruger deres elektronik til. Om fredagen hvor børnene spiller, taler en voksen med børnene om deres spil og lukker ikke-alderssvarende spil ned. 

Oplever vi uhensigtsmæssig brug af elektronik, stopper vi den og kontakter jer.

Spil skal være på lydløs

For at alle børn kan have det rart, skal al elektronik være på lydløs. Børnene må gerne have hovedtelefoner med.

Internet forbudt

Børnene må ikke gå på internettet, YouTube eller andre hjemmesider i SFO-tid. De må dog gerne bruge internettet for at kunne spille sammen. 

Fotografering og optagelse er forbudt

Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video med sin telefon i SFO’en. Sker det alligevel kontakter vi barnets forældre. 

Elektronik medbringes på eget ansvar

Vi gør opmærksom på, at alt elektronik medbringes på eget ansvar. Vi anbefaler gode covers, panserglas, samt tydeligt navn.

Forældre skal selv have forsikring, der dækker ødelæggelse eller tyveri.

Aldersanbefalinger på spil overholdes

Børnene må kun spille alderssvarende spil i SFO’en. Vi følger den europæiske standard PEGI.

Når vi har valgt at følge aldersanbefalingerne er det, fordi vi ved, at børnene bliver påvirket af spil over deres alders- og forståelsestrin. Jo yngre børnene er, desto sværere har de ved at skelne mellem fantasi og virkelighed.