Pædagogik

Vores kerneopgave i SFOasen er at støtte børnene i deres udvikling, give dem omsorg og guide dem til at blive dannede mennesker med respekt for andre kulturer, værdier og fællesskaber.

Vi mener, at leg og kreativ, social og fysisk udfoldelse er lig med velvære og sundhed. Vores aktiviteter tager alle udgangspunkt i frivillighed og ønske om deltagelse. Derfor forsøger vi at skabe en balance mellem tilbud og aktiviteter på den ene side og fred og ro til at lege på den anden.

Selvhjulpenhed, tryghed og hjælpsomhed 

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor selvhjulpenhed, tryghed og hjælpsomhed er i fokus. I det daglige arbejder vi med, at børnene bliver mestre i at forstå sig selv og hinanden via spørgsmål, der skaber refleksion. 

SFO-medarbejderne støtter børnene i deres udvikling

Vi er tydelige, omsorgsfulde og nærværende voksne, der stræber efter at give børnene en god eftermiddag i trygge rammer. 

Vores opgave er at øve børnene i at håndtere deres konflikter ved at få dem til at reflektere over egen adfærd, men også at øve dem i at sige ”pyt pyt”, så de bliver små robuste og ansvarlige samfundsborgere. 

Legens betydning 

Legen har en grundlæggende betydning for barnets personlighedsudvikling. De aktiviteter, vi planlægger i SFO’en, underbygger børnenes fællesskabsfølelse og mulighed for at vælge til og fra, alt efter deres lyst. Gennem leg erfarer børn en masse om sig selv og deres omgivelser. Ved at udforske, afprøve og undersøge egne ideer, udvikler børn sig mentalt, motorisk og socialt, og derved danner det rammerne for, at de kan blive livsduelige og velfungerende børn. 

Udtalelse fra børnene

Hvad er godt ved at være i SFOasen?

”Der kan man lege med andre børn,

og man må selv bestemme!”