Kostpolitik

I skoletiden på skolens område må eleverne ikke:

  • Spise slik, chips og kager.
  • Drikke sodavand og energidrikke.
  • Indkøb foretaget i frikvarterene må ikke medbringes på skolen. Undtaget herfra er vand.
  • Der må ikke være en fast kagedag i klasserne.

Der kan lempes på reglerne i forbindelse med fødselsdage.

Såfremt eleverne overtræder ovenstående, inddrages det indkøbte.

Det udleveres IKKE igen

Skolens kostpolitik tages op på forældremøderne i 0. til 3. klasse.

Lærerne skal under ingen omstændigheder kontrollere elevernes madpakker. Det er stadig forældrenes ansvar, at deres børn har en fornuftig madpakke med.